Общински Младежки Съвет - гр.Омуртаг

Общински младежки съвет е неформална група от младежи ,които с буден ум и желание за работа се учредиха  на 31.03.2021год.  ОмС извършва различни видове доброволчески събития, както културни и спортни мероприятия, насочени главно към младежите и децата.
Младежкият съвет се ръководи от принципите на равнопоставеност, откритост, конструктивност, взаимно доверие и зачитане на интересите на всички членове.


Централата му се намира в прекрасна възрожденска къща на улица „Три Кладенци” №2.

ПОСЕТЕТЕ САЙТА НА ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ СЪВЕТ ТУК

17.10.2021 г.

 

ДЕН ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ЖЕРТВИТЕ ОТ КАТАСТРОФИ

21.11.2021 г.