инж. ЕШРЕФ ХАСАНОВ ЕШРЕФОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ОМУРТАГ

Мандат 2015 – 2019 г.

Мандат 2019 – 2023 г.

 

Дата на раждане: 15.10.1985 г.

Място на раждане: град Омуртаг

Образование: Висше

Завършил Лесотехнически университет, град София.

През 2011 г. придобива степен бакалавър по специалност „Горско стопанство”.

През 2013 година придобива магистърска степен по специалност „Стопанисване на горите”.

Професионална кариера:

Заместник-председател на Общински съвет – Омуртаг през мандат 2011 - 2015.

От 2013 до 2015 година заема поста заместник-директор на Държавно горско стопанство, гр. Омуртаг.

През периода 2009 – 2013 г. е техник в Държавно горско стопанство, гр. Омуртаг.

 

За контакти: 7900 Омуртаг, ул. „Ал. Стамболийски” № 2 А

Телефон: +359 605 6 23 11

Факс: +359 605 6 35 02

Е-mail: eshrefov_om@abv.bg

kmet@omurtag.egov.bg

Приемен ден: Всеки четвъртък от 10:00 ч. до 12:00 ч.