Заседание на Общински съвет – Омуртаг

Днес се проведе заседание на Общински съвет – Омуртаг с девет точки. Сред приетите решения бе избирането на зам.-кмета инж. Мехмед Мехмедов за временно изпълняващ длъжността кмет на община Омуртаг до полагането на клетва на новоизбрания.Той е определен и за заместник в периода от 25 септември до изтичане на мандата. Избрани бяха и временно изпълняващи длъжността кметове на кметства на 25 населени места в общината, в които досегашните кметове са се кандидатирали.

На последната за мандата си сесия, присъства и кметът инж. Ешрефов. Той направи кратка равносметка и благодари на председателя на ОбС  -  Омуртаг д-р Метин Исмаил, на общинските съветници, на кметовете на кметства, кметските наместниции на екипа си за отговорното отношение и успешното сътрудничество. Градоначалникът подчерта, че последните четири години не са били никак леки за Общината.

„В условията на намалени бюджети, криза в много сектори и отлив на инвестиции, общината все пак успя да продължи своето развитие. Изпълнихме редица проекти и спечелихме нови. Когато поех ръководството, общината дължеше близо три милиона лева. От първия ден на мандата работихме усилено за преодоляване на финансовата криза. С общи усилия и упорита работа успяхме да постигнем много набелязани цели, за които някои твърдяха, че са непостижими“, каза кметът инж. Ешрефов.

Той се отчете за приключили и текущи инфраструктурни обекти –рехабилитации на пътища и улици, обновени обществени и санирани жилищни сгради, изградени и реновирани детски площадки, подобрена материално-техническа база в сферата на образованието, здравеопазването и социалните дейности.

„Това, което е направено не е никак малко, но те са само част от идеите и проектите, които сме тръгнали да реализираме. Надявам се, че и през следващите четири години ще продължим да работим заедно и да надграждаме постигнатото“, каза в заключение инж. Ешрефов.