Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Омуртаг за 2019г.

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Омуртаг за 2019г.