Предложение относно приемане на промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Омуртаг

Предложение относно приемане на промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Омуртаг

дата на публикуване: 21.12.2018