Определяне на реда и условията за провеждане на конкурс за избор на управител на „Медицински център I – Омуртаг“ ЕООД

Определяне на реда и условията за провеждане на конкурс за избор на управител на „Медицински център I – Омуртаг“ ЕООД