Доклад относно Изменение на Наредба №6 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права предоставяни от община Омуртаг

Доклад относно Изменение на Наредба №6 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права предоставяни от община Омуртаг

15.07.2019 г.