Близо 19 млн.лв. е бюджетът на Община Омуртаг през тази година

Бюджетът на община Омуртаг за 2020 година бе приет единодушно от Общинския съвет на проведеното днес редовно заседание. Финансовата рамка за приходи и разходи е 18 936 463 лева.  Увеличението спрямо 2019 година е с 873 506 лева. 9 855 659 лева са заложените приходи от делегирани държавни дейности, а местните приходи се очаква да бъдат 9 080 804 лева.

„Стартираме годината с финансова стабилност. Бюджетът ни е с ясни приоритети, балансиран е. Инвестиционната ни програма възлиза на 6 589 214  лева. Сред акцентите в нея са водоснабдяването и инфраструктурата", каза кметът инж. Ешреф Ешрефов. Той поясни, че са заложени пари за реконструкции на водопроводи, както и за проектиране и проучвателни дейности – сондажи за допълнително водоснабдяване в общинския център и селата с нарушено водоподаване. Над 2 млн.лв. са предвидени за ремонти на общински пътища и улици в града и населените места.

Средства от бюджета ще бъдат вложени за изграждане многофункционални спортни и детски площадки на открито, така също и за обновяване и оборудване на детски градини. Заделени са пари за ремонти на кметства, спортни зали, читалища и други обекти в общината.

Други 340 хил.лв. са определени да отидат за подпомагане дейността на общинската болница.

„Още през първия ми мандат започнахме да насочваме средства от общинския бюджет за МБАЛ - Омуртаг. С всяка изминала година увеличаваме сумата, която им предоставяме. Ще продължим така и в бъдеще, за да можем да си запазим здравното заведение", беше категоричен инж. Ешрефов.

На проведеното заседание, одобрението на съветниците получиха и предложенията относно приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 година и докладната записка относно определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една стопанска година без търг или конкурс.