АКТУАЛНО 2021

Заповед №12/07.01.2021г.

относно

Публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Омуртаг за 2021г.

07.01.2021

 

ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ОМУРТАГ ЗА 2021г.

 

Нов начин за уведомяване на пчеларите за предстоящи третирания с препарати за растителна защита на земеделските култури, чрез нарочно създадена Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности /ЕПОРД/


15.01.2021 г.

 

протоколи от проверките по чл.37м от ЗСПЗЗ

Протокол Проверки №1 2021г.

Протокол Проверки №2 2021г.

Протокол Проверки №3 2021г.

20.02.2021

Уважаеми съграждани,
Искам да ви уведомя, че на първия етаж в сградата на „МБАЛ-Омуртаг" е разкрит  кабинет за ваксинация срещу COVID-19, съгласно  Националния имунизационен план. Благодарение на въведения Зелен коридор, всички желаещи  да се ваксинират, могат да се запишат на тел. 0882 649230 (Д-р Хасанова, от 09:00-17:00ч). Имунизациите се провеждат  ВСЕКИ ДЕН ( вкл. събота и неделя)от 10 до 14ч.

22.02.2021 г.
Поздравително обръщение на кмета на Община Омуртаг, инж. Ешреф Ешрефов по повод Великден

Маломерни имоти от общинския поземлен фонд за стоп 2021/2022 г. приложение 1

26.02.2021 г.

01.05.2021 г.

 

Поздравителен адрес по случай 24 май от кмета на Община Омуртаг, инж. Ешреф Ешрефов

Уважаеми дейци на просветата и културата,

Скъпи ученици и абитуриенти,

Сърдечно Ви поздравявам по случай 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност! Празник на българското слово, което отеква и пренася през вековете славата на Солунските братя и техните ученици. Прекланяме се пред тяхното дело и отдаваме почит на всички, които пазят нашето културно-историческо наследство и го предават на бъдещите поколения.

За втора поредна година, денят няма да бъде почетен с пъстрото шествие на просветни и културни дейци, но вярвам, че всеки от нас носи празника в душата си.

Уважаеми учители,

Искам да изкажа своята благодарност за всеотдайния ви труд в условия на продължаваща пандемия, която промени света и процесите в него. В тези несигурни времена, вие давате всичко от себе си, за да може просветното дело да продължи. Приветствам ви, затова че се справяте успешно с иновативните образователни дейности. Вие отново доказахте, че българският учител, като потомък на славните просветители, е светлината, която ни дава увереност,  че ще пребъдем като народ.

Уважаеми дейци на културата и читалищни деятели,

Приемете моите най-искрени поздравления за търпението и  всеотдайността,  с които успяхте да се адаптирате към новите реалности. Продължавайте все така, с воля и новаторски дух да опазвате националните традиции и да поддържате жив пламъка на творческото си вдъхновение.

 

Мили ученици,

Поздравявам ви за вашето отговорно отношение към учебния процес, въпреки различните условия, при които се провежда! Вярвайте в себе си и посрещайте предизвикателствата смело! Бъдете упорити и с постоянство постигайте и най-амбициозните си цели!

 

На вас, скъпи абитуриенти,

Ви пожелавам да се трудите усърдно, за да сбъдвате мечтите си! Не забравяйте, че вие сте бъдещето на нашия град, а той има нужда от вас за успешното си развитие.

 

Желая ви здраве, благополучие и оптимизъм за утрешния ден!

 

Честит празник!

С уважение,

Инж. Ешреф Ешрефов

Кмет на Община Омуртаг

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ОМУРТАГ

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПОКАНАТА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

 

20.05.2021 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ № BG06RDNP001-7.008-0026-С01 „ОСНОВЕН РЕМОНТ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА КМЕТСТВА С. ПРЕЗВИТЕР КОЗМА, С. ВИСОК И С. ИЛИЙНО"

03.06.2021 г.


Община Омуртаг организира Официалния си празник - 7 юни

 

07.06.2021

Община Омуртаг отбелязва своя празник - 7 юни

07.06.2021

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА  НАМЕРЕНИЕ ЗА

ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ОМУРТАГ

 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

14.07.2021 г.

ЗАПОВЕД № 331 9.08.2021 г.

09.08.2021 г.

 

ЗАПОВЕД на Директора на ОД "Земеделие" Търговище

02.08.2021 г.
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ОМУРТАГ ЗА 2020Г.
12.08.2021 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ - ГРАО

13.08.2021 г.

СТРОЕЖ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА ГР.ОМУРТАГ - Приложение № 1

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

18.08.2021 г.

 

ЗАПОВЕД № 345 / 13.08.2021 г.

 

ЗАПОВЕД № 346 / 13.08.2021 г.

13.08.2021 г.

 

Докладна записка

относно Въвеждане на задължително предучилищно образование на 4-годишни деца на територията на Община Омуртаг от учебната 2021/2022 година

18.08.2021г.

 

Заповед № 365 от 25.08.2021г.

25.08.2021 г.

 

ПОКАНА

31.08.2021 г.

 

Посланикът на Република Турция у нас Нейно Превъзходителство Айлин Секизкьок и турският генерален консул в град Бургас Сенем Гюзел бяха на посещение в Община Омуртаг

 17.09.2021 г.

Шакир Хюсеинов Даудов от село Долно Козарево в община Омуртаг навърши 100 години

17.09.2021 г.

Докладна записка относно Въвеждане на задължително предучилищно образование на 4-годишни деца на територията на Община Омуртаг от учебната 2021/2022 година

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ № BG06RDNP001-7.004-0013-С01 „ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ - ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА №2, НАХОДЯЩА СЕ В С.КАМБУРОВО, ОБЩ. ОМУРТАГ, УЛ.ПАЛАТИЦА№7"

17.09.2021г.

 

 

 

 

ПРЕБРОИТЕЛИТЕ НЕ ИЗИСКВАТ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ И

НЕ РАЗДАВАТ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ПОДПИС

Преброителите, които посещават хората по домовете, попълват единствено преброителна карта. В нея не се попълват данни от личните документи на хората с изключение на имената и ЕГН. Никъде не се полага подпис.

Преброителите нямат право да изискват личната Ви карта, шофьорска книжка или паспорт или да предоставят за подпис декларации, заявления или какъвто и да е друг документ.

Ако Ви посети лице, което се представя за преброител, и Ви поиска някакви документи или Ви кара да се подписвате, незабавно подайте сигнал в районното управление на МВР. Този човек най-вероятно няма нищо общо с преброяването.

Преброителите трябва да Ви представят карта със снимка, три имена и идентификационен номер.  В случай, че се съмнявате, че човекът, който звъни на вратата Ви, е преброител, можете да направите проверка на *2021 или 02/ 9078 430.

27-09-2021 г.

 

Обобщен годишен доклад за състоянието на общинските публични предприятия за 2020 г.

01.10.2021 г.

Доклад относно одобряване на план-сметка за годишния размер на разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на тероториите за обществено ползване и определяне на таксата за битови отпадъци за 2022г.

 

Доклад относно изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Омуртаг.

25.11.2021г.


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

25.11.2021 г.

 

ПОСЛЕДНА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ФАСИЛИТАТОРА НА ПРОГРАМА РОМАКТ, В РАМКИТЕ НА СРЕЩА МЕЖДУ МЕСТНА АКТИВНА ГРУПА – ОМУРТАГ И ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ОМУРТАГ

На 30.11.2021., (вторник) от 15:00 ще се проведе последната интервенция на фасилитатора по програма РОМАКТ. Тя ще се проведе в рамките на обща среща между Местна Активна Група – Омуртаг и представител на ръководството на Община Омуртаг. В рамките на срещата ще се обсъдят постигнатите резултати от прилагане на подхода в общината и устойчивостта му чрез продължаване на взаимодействието между МАГ и местната власт.  На срещата участие ще вземе и представител на координационния екип на Програма РОМАКТ.

26.11.2021 г

Конкурс за избор на управител на "Общински пазари и тържища" ЕООД, гр. Омуртаг

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Решение за Определяне на реда и условията за провеждане на конкурс за избор на управител на Общински пазари и тържища ЕООД, гр. Омуртаг

Декларация 1

Декларация 2

GDPR Декларация за съгласие за обработка на лични данни - Образец

03.12.2021 г.

Докладна записка относно Общинска програма за развитие на туризма в Община Омуртаг за 2022г.

14.12.2021 г.