Определяне на реда и условията за провеждане на конкурс за избор на изпълнителен директор на „МБАЛ-Омуртаг“ ЕАД

Определяне на реда и условията за провеждане на конкурс за избор на изпълнителен директор на „МБАЛ-Омуртаг“ ЕАД