КМЕТА НА ОБЩИНА ОМУРТАГ ЧЕСТИТИ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА РОМИТЕ

КМЕТА НА ОБЩИНА ОМУРТАГ ЧЕСТИТИ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА РОМИТЕ

Кметът на община Омуртаг инж.Ешреф Ешрефов, честити 8 април – Международния ден на ромите в празнично предаване по радио Омуртаг.

Предаването беше наситено на подходящаритмична музика в духа на празника.

В него отговаряйки на въпросите на журналистката М. Тошева, общинския експерт „ЕРД“ Хасан Якуб засегнаводещи подтеми като:

1.Първи световен ромски конгрес на международната организацията "Романоюнион" и приети на него общи ромски химн, знаме и дата за празник на ромите;

2.Терминът „роми“ като название и самоназвание;

3.Ромският фолклор – най-голямото и неизчерпаемо духовно богатство на общността;

4.Водещи в миналото ромски занаяти и трудова адаптивност през вековете;

5.Най-известни форми на вътрешногрупово самоуправление;

6.Средата, която съхранява културната традиция – ромското семейство.

След като завърши отговорите на зададените въпроси общинския експерт завърши предаването с думите:

„От името на господин кмета на община Омуртаг инж.Ешреф Ешрефов и цялата общинска администрация бих желал да кажа:

Честит празник! на всички хора от общината ни, носещи ромско самосъзнание и принадлежащи към голямата ромска общност по света”.

raw/uploads/2016/12112.jpg