Актуален „Информационен справочник за българите в Бавария 2016

Актуален „Информационен справочник за българите в Бавария 2016".

„Община Омуртаг публикува справочника с любезното разрешение на автора инж. Нина Каменова от град Мюнхен и съдействие на ИОО София."