Информационен обмен с Мюнхен-втори етап

Интервю излъчено по радио Омуртаг на 14.07.2014 г.

Въпрос на Мариана Тошева: Г-н Якуб, преди да навлезем в днешната темата бихте ли направили кратка ретроспекция за нашите слушатели. От къде започна всичко и как се разви сътрудничеството Омуртаг-Мюнхен.

Хасан Якуб: Знае се, че от началото на миналата 2013 година започна сътрудничеството между община Омуртаг и град Мюнхен, по проект за ромска интеграция. Ранната есен приехме гости от Мюнхен, след това наша делегация беше на работно посещение там. През декември аз бях в Брюксел и участвах в заключителната работна конференция като представител на клъстъра Омуртаг-Пазарджик-Мюнхен.

Последва подписването на Меморандума за разбирателство между Омуртаг-Пазарджик-Мюнхен в началото на 2014 г.

Практическия резултат от подписването му е организирането на информационно обменната система?

Като първият етап на информационен обмен (за подкрепа на ромското включване) практически започна на 27.03.2014 г., когато беше получена в община Омуртаг изпратената от град Мюнхен първа информационна брошура.

Ние също подготвихме и изпратихме първия наш информационен бюлетин на партньорите от Мюнхен. Община Омуртаг организира и проведе редица мероприятия в града и общината в рамките на т.н кампания за нарастване на осведомеността стъпка едно. Ще приключа ретроспекцията с информацията, че всички дейности в този първи етап са описани и онагледени със снимков материал и могат да се видят на страницата на община Омуртаг.

Въпрос: Какво се случи след това с това международно сътрудничество?

То навлезе в следващи си етап, защото от Мюнхен получихме втората информационна брошура, а нашия Бюлетин №2 e вече готов и изпратен до тях.

Въпрос: Кой всъщност е изработил и издал брошурата, град Мюнхен ли?

Тя е издадена на български език в началото на 2014 година, като автор и издател е г-жа Нина Лазарова Каменова от град Мюнхен. С нейното най-любезно съгласие и разрешение (за което благодарим) ще ползваме информацията от брошурата (справочник).

Озаглавена е „Информационен справочник за българите в Бавария!” и може да се използва от наши съграждани там и тук.

Въпрос на Мариана Тошева: Какво ще ни кажете за съдържанието на брошурата?

Искам да отбележа, че тя е много полезна в практическо отношение за всички, особено за българи, които искат временно или постоянно да работят и живеят в Германия. Осмелявам се да допълня, че не само там, но и тук ще бъде полезна за общ поглед и конкретна информация за всички наши съграждани. Особено за желаещите да се информират за Бавария и Мюнхен в частност, без или с цел посещение, професионална квалификация, трудова реализация, както и евентуално развиване на бизнес и културни връзки.

Брошурата се състои се от три части:

Първата част е за новопристигнали българи. Тя съдържа указания и подробна информация относно процедурите при търсене на работа и жилище, отговори на въпроси свързани с немското образование, здравно и социално осигуряване, финансови въпроси и такива касаещи семейството. Във всеки модул са посочени координатите на съответните служби в различни градове на Бавария: Мюнхен, Нюрнберг, Регенсбург, Пасау и други.

Във втората част на справочника са представени българските организации, училища, църкви и др., както и службите в които се предлагат консултации по различни въпроси на мигрантите в Бавария. Тук е представено Генералното консулство на Република България в Мюнх. Има и приложен снимков материал.

Третата част е фирмен каталог, в който може да се намерят българска фирма и специалисти в почти всяка област на обществения живот и услугите като: преводачески, адвокатски, застрахователни и счетоводни, компютърни и административни услуги, а също и езикови курсове.

Въпрос: Може ли тази справочник да се ползва от други освен общинска  администрация Омуртаг и как може нашите съграждани по-подробно да се запознаят с информацията в нея?

Да разбира се, че може. С любезното разрешение за ползване от страна автора и издателя инж.Нина Лазарова Каменова, община Омуртаг ще постави изданието на интернет страницата си. Също така то ще бъде предоставено на партньорите на общината за вътрешно ползване.

През този и следващите месеци Община Омуртаг ще организира мероприятия по представяне на информацията получена в резултат на нашето сътрудничество с Мюнхен пред гражданите на град Омуртаг и извън общинския център. Използвам възможността да поканя предварително всички наши съграждани от града и общината. За точната дата и място на мероприятията ще бъдат допълнително информирани и чрез радио Омуртаг.

Уважаеми съграждани, заповядайте, ще ви очакваме!