Информационен обмен с Мюнхен-стъпка в аванс

 

На 27.03.2014г. практически започна изпълнението на подписания Меморандум за разбирателство между общините Омуртаг, Пазарджик и град Мюнхен. В рамките на стартиращият информационен обмен (за подкрепа на ромското включване) между трите партньорски страни, беше получен изпратената от град Мюнхен  информационна брошура издание на DGB (Германска конфедерация на профсъюзите-федерално ръководство) по проект „Справедлива мобилност”. Тя е изготвена съвместно от следните партньори: DGB и КТ”Подкрепа”, Конфедерация на независимите синдикати в България и Министерство на труда и социалната политика – Служба по трудовите и социалните въпроси при посолството на Република България във Федерална Република Германия.

Тя е издадена на немски и български език през октомври 2013година.

Брошурата озаглавена „Знанието е защита!Какво трябва да знаете, за да работите успешно в Германия?” е за българи, които искат временно или постоянно да работят и живеят в Германия.

Тя съдържа информация, която да помогне за намиране в Германия на законна работа при достойни условия на труд. Състои се от две части: „Преди да заминете” и „Когато сте в Германия” със следното съдържание:

I. Преди да заминете

1. Обща информация за пазара на труда в Германия;

2. Имате най-добрите възможности, ако владеете

немски език;

3. Кои документи трябва да вземете със себе си?

4. Търсите работа;

5. Търсите работа чрез посредническа агенция;

6. Искате да работите като сезонен работник;

7. Имате предложение за работа в Германия;

8. Отивате в Германия като командирован работник;

9. Искате да работите, като самонаето лице;

10. На какво трябва да обърнете внимание при напускане на България. Контролен списък;

 

II. Когато сте в Германия

1. Какво трябва да направите най-напред?

2. Работа в Германия;

a. Разрешително за работа;

б. Трудов договор;

в. Заплащане;

г. Работно време;

д. Здравно осигуряване;

е. Трудова злополука и осигуряване за трудова злополука;

ж. Пенсионно осигуряване;

з. Отпуска;

и. Когато се разболеете;

к. Прекратяване на трудовия договор;

л. Работа на изпитание;

м. Работа като самонаето лице;

н. Признаване на дипломи и квалификации;

На края на брошурата се намират важни адресите в Германия и България в случай на нужда.

С любезното разрешение за ползване от страна на DGB /Германска конфедерация на профсъюзите-федерално ръководство/ проект „Справедлива мобилност” и град Мюнхен, община Омуртаг ще постави брошурата на интернет страницата си. Ще бъдат организирани срещи с целевата общност на проекта за ромско включване и по-шрокоспектърна публика. Също така тя ще бъде предоставена на институциите партньори на общината и други заинтересовани организации, които ще имат също правото свободно да ползват брошурата.