В Община Омуртаг на 6-ти април 2015 г. се проведе „Дискусионен форум-2015” на тема „Истинската помощ за интеграцията е образованието на децата”. Форумът бе организиран по случай Международния ден на ромите 8-ми април.

Откривайки събитието заместник-кметът г-жа Радка Рашева, приветства участниците и партньорите на общината от Институт Отворено Общество гр.София, Фондация Фридрих Науман-регионален офис гр.София и Регионален инспекторат по образованието – гр.Търговище, за съдействието при организацията на събитието. Освен изброените партньори в дискусията участваха и представители на Отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Омуртаг, Директор на РЗОК- гр.Търговище, експерти от Общината, директори на училища и представители на религиозните институции в града.

За успешнен старт на форума ученици от II НУ „Васил Левски” гр.Омуртаг представиха художествени, тематични изпълнения на български и ромски език.

В рамките на проведения форум бяха обсъдени аспектите на ромската интеграция и мерките, които е необходимо да се предприемат с цел превенция на отпадането на ученици от образователната система, закрила на децата от ромската общност и социално уязвимите семейства. Фокус бе поставен върху подобряване на качеството на образованието и предприемането на мерки за спиране отпадането на тези деца поради бедност. Представена бе и Общинска политика в тази насока.  Присъстващите получиха актуални данни за отпадналите ученици в област Търговище през първия срок на учебната 2014/2015 г. Обсъдени бяха проблемите и водещите тенденции. В европейски контекст бяха представени и принципите на либералния подход в процеса на интеграция на ромите.

Дебати имаше и около презентацията подготвена от Институт отворено общество за образователните неравенства в контекста на образователната реформа, с фокус предизвикателствата пред образователната система. Представени бяха някои диалози водещи се в гражданския сектор и решенията, които от института виждат в контекста на очертаващата се образователна реформа. Обсъдена бе и ролята на местната власт и нейният потенциал за подобряване на ситуацията свързана с образователната интеграция и преодоляване на образователните неравенства.

В заключителната сесия на форума бяха споделени добрите практики на институциите и прилаганите от тях иновативни механизми и решения с цел превенция и помощ на целевата група обект на дискусията. Форумът бе закрит от секретаря на Общината г-жа Рембие Ереджебова, която благодари на участниците за активното и ползотворно участие.