ВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ ДОКОСНЕШ ДО ВОЕННАТА ПРОФЕСИЯ Е ДА БЪДЕШ ВОЙНИК ЗА ЧЕТИРИ СЕДМИЦИ

Obyava-NVP_19012018

 

О  Б  Я  В  А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ  ВЪВ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ СЪСТАВА НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА  НА ЛИЦА, ИЗПЪЛНЯВАЛИ ВОЕННА СЛУЖБА

Obyava-VMS_22012018

 

О  Б  Я  В  А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВАКАНТНА ДЛЪЖНОСТ  ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22 980 - СОФИЯ ОТ СЪСТАВА НА СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА  НА ЛИЦЕ, ИЗПЪЛНЯВАЛО ВОЕННА СЛУЖБА

Obyava-SKS_29012018

 

О  Б  Я  В  А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ  В НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА  НА ЛИЦА, ИЗПЪЛНЯВАЛИ ВОЕННА СЛУЖБА

Obyava-NVU_29012018

 

Обява

за конкурс за военнослужещи за

СТАЦИОНАРНАТА КОМУНИКАЦИОННА И ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА на Министерството на отбраната

 

22.03.2018

 

З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА
16.04.2018 г. № ОХ – 329     гр. София

З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

16.04.2018 г. № ОХ – 329     гр. София

 

Обявяване на вакантни длъжности във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

 

О  Б  Я  В  А

за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във военни формирования от състава на Военновъздушни сили за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба

30.04.2018

 

З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

24.04.2018 г. № ОХ – 355     гр. София

 

З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

02.05.2018 г. № ОХ – 372     гр. София

08.05.2018

Obyava-orkestranti_28062018

Obyava-SKS_25052018

Obyava-SV_28062018

29.06.2018