ИНФОРМАЦИЯ COVID 19

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО COVID 19

 

ЗАПОВЕД РД - 01 -  143 / 20.03.2020 г.

23.03.2020 г.

 

Община Омуртаг обявява телефонен номер за приемане на заявки за закупуване на храна и медикаменти в работните дни от 8,00 часа до 17,00 часа на тел 060562311 г-жа Хасанова.

Освен от възрастни, болни и трудноподвижни хора, заявки се приемат и от граждани, които

са в карантина и не могат да напуснат домовете си.

В населените места в общината, тази услуга се извършва от кметовете по местонахождение !

24.03.2020 г.

ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ОМУРТАГ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, ПРИЯТЕЛИ,

Намираме се в безпрецедентна ситуация, излизането от която изисква личната ангажираност на всеки от нас. Въпреки предприетите мерки и усилията на много институции по предотвратяване разпространението на епидемията от коронавируса  COVID -19, според прогнозите на здравните власти, пикът тепърва предстои. Ресурсите на държавата и на нас – местната власт, обаче са ограничени. Голяма е вероятността в скоро време много наши приятели съседи, близки и роднини да имат нужда от вашата помощ и  подкрепа.

Затова се обръщам към всеки един от Вас, които бихте искали и можете да помогнете, да се включите в кампанията по набиране на доброволци за осигуряване на социален патронаж на най-рисковата група – възрастните ни съграждани, като при необходимост разнасяте храна по домовете им, снабдявате ги с продукти от първа необходимост и други дейности.

От доброволци имат нужда и българските лекари и медицински персонал, както и служителите от Регионалните здравни инспекции, които поемат най-тежките случаи, с риск за своя живот и здраве и този на членовете на техните семейства.

Ключово за ограничаване на епидемията е осигуряването на дезинфекция на нашите населени места, на болниците и здравните пунктове и навсякъде, където има струпване на хора.

 

Ако сте готови да се включите като доброволци, моля пишете ни на следния електронен адрес: obshtina_omurtag@abv.bg

или позвънете на телефон: 0605/ 6-23-11

Важно е да посочвате вашите три имена, ЕГН, както и вашите професионални умения и телефон за връзка.

За всеки един от доброволците, които ще бъдат ангажирани само при възникнала необходимост, са осигурени необходимите предпазни средства.

Остава ни надеждата, с оглед  на предприетите ограничителни мерки, че няма да се стига до ангажиране на доброволчески групи, но сме длъжни да бъдем подготвени.

Ние сме доказали, че в момент на кризи можем да сме единни, да си помагаме и да се справяме с далеч по-големи рискове и опасности. Сигурен съм, че с общи усилия, с вашата доброволческа помощ ще се справим и с тази епидемия, която промени живота на целия свят.

Благодаря на всеки от Вас, който е готов да участва в тази хуманна мисия.

Кмет на Община Омуртаг:

инж.Ешреф Ешрефов

 

 

Министър Ананиев издаде заповед, с която удължава срока на всички въведени противоепидемични мерки до 12 април, включително

Във връзка с обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, здравният министър Кирил Ананиев издаде заповед, с която удължава срока на всички въведени противоепидемични мерки (със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., Заповед № РД 01-131/17.03.2020 г., Заповед № РД 01-139/19.03.2020 г. и Заповед № РД 01-144/22.03.2020 г.) до 12 април 2020 г., включително.

Допуска се в големите търговски центрове тип МОЛ да работят доставчиците на платежни услуги, при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания, в т.ч. дезинфекция, проветряване и инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала, осигуряване на лични предпазни средства и недопускане до работа на служители с прояви на остри заразни заболявания.
26.03.2020 г.

Днес, най-важното е усилията на всеки един от нас да бъдат насочени към това, заедно, като общество, да преминем през изпитанието COVID-19 и да излезем от него не просто по-силни, а и единни.

Сега от най-голяма подкрепа се нуждае здравната ни система и всички онези хора, чиито професионални знания и опит са фокусирани върху това да гарантират на всички нас адекватна медицинска грижа по време на пандемия.

Това е трудна задача, изискваща съпричастност. Затова „МБАЛ-ОМУРТАГ ЕАД обявява кампания за набиране на средства за справяне с кризата COVID-19. Набраните средства ще бъдат използвани за покриване на спешни нужди за медицинска техника, предпазни облекла на персонала, медикаменти, дезинфектанти, консумативи, тестове и други разходи директно свързани с кризата.


Дарителската сметка на „МБАЛ-ОМУРТАГ“ ЕАД е:

IBAN: BG45FINV91501317430036

BIC код: FINVBGSF

Нека бъдем солидарни и всички, които имат възможност да се включат в кампанията!

 

03.04.2020 г

Съобщение

21.04.2020 г.