Заместник кмет на Община Омуртаг

РАДКА ЙОРДАНОВА РАШЕВА

Дата на раждане: 03.05.1954 г.

Място на раждане: с. Изворово, общ.Антоново

Образование: Висше

магистър "История", 1977, ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий" гр. Велико Търново

За контакти: 7900 Омуртаг, ул. „Ал. Стамболийски” № 2 А

Телефон: +359 605 6 23 11

Факс: +359 605 6 35 02

E-mail: zam.kmet_rasheva@abv.bg

Приемен ден: Всеки петък от 9:00 ч. до 12:00 ч.

 


 

Заместник кмет на Община Омуртаг

инж. МЕХМЕД ИБРАХИМОВ МЕХМЕДОВ

Дата на раждане: 24.02.1960 г.

Място на раждане: село Обител, община Омуртаг

Образование: Висше

Инженер-агроном, 1986 г., ВСИ „Васил Коларов” гр.Пловдив

Магистър „Публична администрация” , 2009 г.  ВСУ „Черноризец Храбър”, гр. Варна

За контакти: 7900 Омуртаг, ул. „Ал. Стамболийски” № 2 А

Телефон: +359 605 6 24 64

Факс: +359 605 6 35 02

Е-mail: m.ibrahim@abv.bg

Приемен ден: Всеки петък от 9:00 ч. до 12:00 ч.

 

Заместник кмет на Община Омуртаг

ЮНАЛ БЕХЧЕТОВ ОСМАНОВ

Дата на раждане: 01.02.1970 г.

Място на раждане: град Омуртаг, община Омуртаг

Образование: Висше

Магистър по „Счетоводство и контрол”, 1994 г.  Икономически университет - Варна

За контакти: 7900 Омуртаг, ул. „Ал. Стамболийски” № 2 А

Телефон: +359 605 6 23 11

Факс: +359 605 6 35 02

Е-mail: y.osmanov@abv.bg

Приемен ден: Всяка сряда от 10:00 ч. до 12:00 ч. 

Секретар на Община Омуртаг

ШЕНАЙ МУСТАФОВА АЛИЕВА

Дата на раждане: 21.11.1976 г.

Място на раждане: гр. Котел, обл. Сливен

Образование: Висше

Магистър "Публична администрация" 2007 г., ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий" гр. Велико Търново

За контакти: 7900 Омуртаг, ул. „Ал. Стамболийски” № 2 А

Телефон: +359 605 6 20 72

Факс: +359 605 6 20 72

Е-mail: sekretar_alieva@abv.bg

Приемен ден: Всеки вторник от 10:00 ч. до 12:00 ч