Местни Данъци и Такси - съобщения

Местни Данъци и Такси - съобщения

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 22.06.2016г. до ГАРАНТГАЗ ЕООД

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 22.06.2016 до ДУБЪЛ ЕНЕРДЖИ 2 ООД

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 22.06.2016г. до МОРАВА ТУР ЕООД

 

Събщение по чл.32 от ДОПК от 09.08.2016г. до Бекир Хюсеинов Ахмедов

Събщение по чл.32 от ДОПК от 09.08.2016г. до ЕСПА ЕООД

Събщение по чл.32 от ДОПК от 09.08.2016г. до ЕТ ДЖОРДАН - ЮЛИЯН ИЛИЕВ

Събщение по чл.32 от ДОПК от 09.08.2016г. до Захарин Смилов Нинов

Събщение по чл.32 от ДОПК от 09.08.2016г. до ЛИЯ ТРЕЙД ГРУП ЕООД

Събщение по чл.32 от ДОПК от 09.08.2016г. до Румен Христов Джамбазов

Събщение по чл.32 от ДОПК от 09.08.2016г. до Снежана Здравкова Соловейчик

Дата на публикуване 09-08-2016

 

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 19.09.2016г. до Алиш Бекиров Алишев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 19.09.2016г. до Атанас Петров Атанасов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 19.09.2016г. до Вилиана Севдалинова Джамбазова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 19.09.2016г. до Магда Янкова Илиева

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 19.09.2016г. до РУБИЦ ЕООД

Дата на публикуване 19-09-2016

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 06.10.2016г. до Айдън Ахмед Юсеин

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 06.10.2016г. до Дафинка Рашкова Христова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 06.10.2016г. до Жулиета Миткова Георгиева

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 06.10.2016г. до Надка Станчева Арсова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 06.10.2016г. до Огнян Бисеров Георгиев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 06.10.2016г. до Сашка Стефанова Колева

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 06.10.2016г. до Сунай Мехмед Кадир

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 06.10.2016г. до Христо Митков Христов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 06.10.2016г. до Янко Митков Арсов

дата на публикуване: 06.10.2016 г.

 

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 27.10.2016 до ВАСПА ООД

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 27.10.2016 до Джейлян Хакъева Ахмедова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 27.10.2016 до Зийнеб Касимова Раимова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 27.10.2016 до Исуф Гюрджан Исуф

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 27.10.2016 до Метин Осман Халил

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 27.10.2016 до Нермин Исмаилова Ибрахимова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 27.10.2016 до Росина Христова Атанасова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 27.10.2016 до Шюкри Мюмюнов Хасанов

Дата на публикуване 27.10.2016 г.

 

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 15.11.2016г. до Ахмед Мехмедов Османов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 15.11.2016г. до Георги Боянов Стоянов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 15.11.2016г. до Ереджеб Мустафов Ереджебов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 15.11.2016г. до Ибрям Ибрямов Ахмедов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 15.11.2016г. до Пеньо Асенов Асенов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 15.11.2016г. до Ресмие Хюсеинова Ахмедова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 15.11.2016г. до Ружа Ангелова Големанова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 15.11.2016г. до Савко Захариев Панайотов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 15.11.2016г. до Силвия Андреева Панайотова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 15.11.2016г. до Юлиян Емилов Асенов

дата на публикуване 15.11.2016 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 25.01.2017г. до Албена Ангелова Асенова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 25.01.2017г. до Ангел Асенов Атанасов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 25.01.2017г. до Билял Хасанов Билялов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 25.01.2017г. до Бисер Димитров Кънчев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 25.01.2017г. до Божанка Петрова Савова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 25.01.2017г. до Данчо Божидаров Асенов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 25.01.2017г. до Добромир Кръстев Атанасов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 25.01.2017г. до Елена Маринова Методиева

дата на публикуване 25.01.2017 г

 

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 10.02.2017г. до Божидар Сашев Сандов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 10.02.2017г. до Емил Асенов Александров

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 10.02.2017г. до Живко Златков Христов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 10.02.2017г. до Кадир Джелилов Алиев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 10.02.2017г. до Синан Бейзадов Зекериев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 10.02.2017г. до Стелиян Живков Златков

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 10.02.2017г. до Страхил Емилов Илиев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 10.02.2017г. до Фериде Ибрямова Мехмедова

дата на публикуване 10.02.2017 г

 

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 28.02.2017г. до Джеват Мустафа Ереджеб

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 28.02.2017г. до Ерхан Мехмедов Мехмедов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 28.02.2017г. до Йосиф Маринов Асенов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 28.02.2017г. до Кирил Рашков Стефанов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 28.02.2017г. до Мехмед Мехмедов Керемедчиев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 28.02.2017г. до Немин Байрамалиев Исмаилов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 28.02.2017г. до Николай Колев Асенов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 28.02.2017г. до Сафет Мехмедалиев Алиев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 28.02.2017г. до Сема Бисерова Деянова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 28.02.2017г. до Стефан Христов Братованов

дата на публикуване 28.02.2017 г

 

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 17.03.2017г. до Адалберт Антонов Атанасов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 17.03.2017г. до Ангел Иванов Христов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 17.03.2017г. до Катя Борисова Асенова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 17.03.2017г. до Катя Искренова Дестанова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 17.03.2017г. до Мирослав Александров Славов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 17.03.2017г. до Розалия Рашкова Маркова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 17.03.2017г. до Сашо Асенов Сандев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 17.03.2017г. до Фиданка Стоянова Ангелова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 17.03.2017г. до Христо Савов Чакъров

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 17.03.2017г. до Хубен Мартинов Каменов

дата на публикуване 17.03.2017 г.

 

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 05.04.2017г. до Асен Данаилов Асенов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 05.04.2017г. до Бахрие Салиева Димитрова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 05.04.2017г. до Борислав Митков Димитров

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 05.04.2017г. до Еленка Алдинова Тодорова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 05.04.2017г. до Начо Рачев Евтимов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 05.04.2017г. до Сергей Ангелов Асенов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 05.04.2017г. до Сибел Ахмедова Ереджебова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 05.04.2017г. до Христина Тодорова Евгениева

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 05.04.2017г. до Хюсеин Исмаил Ахмед

дата на публикуване 05.04.2017 г.

 

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 18.05.2017г. до Али Ахмедов Алиев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 18.05.2017г. до Аптула Аптула Ахмед

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 18.05.2017г. до Гюрсел Тефиков Менджеков

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 18.05.2017г. до Златка Стефанова Асенова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 18.05.2017г. до Исмаил Хасанов Исмаилов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 18.05.2017г. до Левент Рифатов Сабриев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 18.05.2017г. до Реджаи Акин

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 18.05.2017г. до Сали Ахмедов Тахиров

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 18.05.2017г. до Тихомир Борянов Ясенов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 18.05.2017г. до Хюсеин Хюсеинов Льотин

дата на публикуване: 18.05.2017 г.

 

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 09.06.2017г. до Али Орханов Алиев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 09.06.2017г. до Арсени Христов Сидеров

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 09.06.2017г. до Малин Боянов Иванов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 09.06.2017г. до Неждет Мустафа Исмаил

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 09.06.2017г. до Росица Томова Стефанова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 09.06.2017г. до Румен Асенов Хорозов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 09.06.2017г. до Светослав Георгиев Янакиев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 09.06.2017г. до Стефан Ангелов Чобанов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 09.06.2017г. до Танер Мустафов Хасанов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 09.06.2017г. до Хюсеин Алиев Керемедчиев

дата на публикуване 09.06.2017 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 10.08.2017г. до Атанас Методиев Петров

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 10.08.2017г. до Звезда Страхилова Ангелова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 10.08.2017г. до Илдъз Мехмедова Салиева

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 10.08.2017г. до Лейля Исмаилова Хрюстемова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 10.08.2017г. до Марин Цветанов Асенов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 10.08.2017г. до Неждет Мехмедалиев Нуриев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 10.08.2017г. до Севдин Костов Събев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 10.08.2017г. до Стефан Илиев Атанасов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 10.08.2017г. до Стефка Миткова Асенова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 10.08.2017г. до Фанка Йорданова Чучурова

дата на пуБликуване 10.08.2017 г.

 

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 29.09.2017г. до Адил Ибрямов Адилов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 29.09.2017г. до Ангел Белчев Русев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 29.09.2017г. до Емине Неждетова Адилова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 29.09.2017г. до Камелия Чавдарова Крумова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 29.09.2017г. до Мартин Каменов Крумов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 29.09.2017г. до Мустафа Шукриев Мехмедалиев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 29.09.2017г. до Румен Янков Асенов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 29.09.2017г. до Севда Атанасова Петрова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 29.09.2017г. до Сергей Йосифов Илиев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 29.09.2017г. до Соня Методиева Кабакчиева

дата на публикуване 29.09.2017 г

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 17.10.2017г. до Ангел Георгиев Славов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 17.10.2017г. до Данаил Ангелов Иванов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 17.10.2017г. до Йордан Иванов Йорданов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 17.10.2017г. до Мехмед Мехмедов Османов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 17.10.2017г. до Миглена Арсенова Симеонова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 17.10.2017г. до Никола Илиев Грозданов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 17.10.2017г. до Петър Драганов Петров

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 17.10.2017г. до Сузана Стефанова Иванова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 17.10.2017г. до Тодор Асенов Байков

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 17.10.2017г. до Тунджай Ахмедов Алиев

дата на публикуване: 17.10.2017 г.

 

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 16.11.2017г. до Георги Атанасов Георгиев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 16.11.2017г. до Гюрджан Ахмедов Мустафов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 16.11.2017г. до Илия Христов Александров

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 16.11.2017г. до Ицко Стефанов Захариев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 16.11.2017г. до Мартин Рафаилов Мирославов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 16.11.2017г. до Митко Асенов Славов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 16.11.2017г. до Нина Ивкова Христова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 16.11.2017г. до Супхи Ахмедов Юсеинов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 16.11.2017г. до Тихомир Илиев Събев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 16.11.2017г. до Хатче Хасанова Александрова

дата на публикуване: 16.11.2017 г.

 

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 01.12.2017г. до Асен Христов Асенов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 01.12.2017г. до Веселин Александров Христов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 01.12.2017г. до Златко Асенов Николов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 01.12.2017г. до Исмет Хюсеин Сали

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 01.12.2017г. до Стелиян Савов Илиев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 01.12.2017г. до Шабан Мустафов Ахмедов

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 01.12.2017г. до Юлиян Атанасов Александров

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 01.12.2017г. до Юлиян Савов Илиев

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 01.12.2017г. до Юлка Асенова Ангелова

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 01.12.2017г. до Яшар Ахмед Хюсеин

дата на публикуване: 01.12.2017 г.