ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ

 

 

 

- ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

- образци на документи за попълване - персонал

- ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ

- образци на документи за попълване - потребители

 

ОБЯВА -потребители

Заявление за кандидат потребител - образец

Декларация за информирано съгласие - за кандидат потребители - образец

 

 

09.09.2019 г.