Омуртаг


 

 

Кмет на Общината
инж. Ешреф Хасанов Ешрефов
Приемен ден:
Всеки четвъртък от 10:00 ч. до 12:00 ч.

 

 

За връзка
Тел.: 0605 623 11 / 0605 620 08
Факс: 0605 635 02

 

7900 гр.Омуртаг, ул."Александър Стамболийски" 2А

 

Сигнали мнения и препоръки
obshtina_omurtag@abv.bg

0605/6-23-45 - "Зелен телефон" за подаване на сигнали по отпадъците;

e mail: eko_omurtag@abv.bg - за сигнали при нарушения на нормативните изисквания на отпадъците, както и на предложения за подобрение на политиките по отпадъците.

АКТУАЛНО

Актуално 2017-18 Архив

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

АКТУАЛНО 2019

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

EU ИЗБОРИ 2019

АРХИВ

достъп до обществена информация

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ПРАВИЛНИЦИ, ПРОГРАМИ, СТРАТЕГИИ, ПЛАНОВЕ

ОРГАНИЗАЦИИ, РАЗВИВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ОБЛАСТЕН ВОЕНЕН ОТДЕЛ - ОБЩИНА ОМУРТАГ

ПОБРАТИМЕНИ ОБЩИНИ

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ОБЩИНИТЕ ОМУРТАГ, ПАЗАРДЖИК И ГРАД МЮНХЕН ЗА РОМСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ

ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ГРАД ОМУРТАГ

Частични избори 18.02.2018

Вход

 

 

 

0 raw/uploads/opak.jpg
raw/uploads/s_lice_kym_horata1.jpg
raw/uploads/razbiraema_bylgaria.jpg